Organisationsutveckling

Organisationsutveckling

 

Workshops / utbildningar

Workshops

Omställning

Omställning
Verktyg

Våra verktyg

De verktyg och metoder som Omställarna arbetar med är alla vetenskapligt beprövade. Våra konsulter har alla lång erfarenhet och använder endast verktyg och instrument som de är certifierade i.

Omställarna arbetar med organisationsutveckling, utbildning och coachning åt alla typer av företag och organisationer. Genom att ha knutit till sig de bästa coacherna och organisationskonsulterna i landet kan vi ta emot uppdrag i större delen av Sverige.