Effektivaste vägen till framgångsrik förändring.

Hur gör vi?

Hur gör vi?


Har ni förändringar i er verksamhet?

Kanske behöver era ledare stöd?
Behöver ni en energikick eller inspiration?
Vill ni få stöttning med era medarbetare i svåra situationer?

Omställarna har lång och bred erfarenhet av att hjälpa både organisationer, grupper och individer i förändring.

Växa


Utveckling kräver mod, både på personligt plan såväl som på grupp- och organisationsnivå.

Oavsett utvecklingsbehov kan vi stötta organisationer genom t ex personlig utveckling, arbetslagsutveckling, ledarutveckling eller annan förändringsutveckling.

Tillsammans skräddarsyr vi ett program där behovet styr metodik, tidsåtgång, verktyg mm.

Bibehålla


Efter en utvecklingsinsats återstår träning och uthållighet vilket är den viktigaste faktorn för att bibehålla det nya.

Tillsammans planerar vi hur organisationen ska träna, behålla uthålligheten och hur insatsen ska utvärderas.

Omställarna AB

Omställarna arbetar med organisationsutveckling, utbildning och omställningar åt alla typer av företag och organisationer. Genom att ha knutit till sig de bästa omställarna och organisationskonsulterna i landet kan vi ta emot uppdrag från Kiruna till Ystad.

Kontakta oss

E-post
info@omstallarna.nu
Telefon
Annika: 073-22 44 000
Git: 073-801 03 21