Talent Management/Karriärutveckling

För att skapa en framgångsrik organisation krävs talanger, därför behöver organisationer ständigt fokusera på att upptäcka, utveckla och attrahera dessa talanger.

Omställarna hjälper dig som företagare med att stötta dina medarbetares karriärutveckling. Inom uppdraget får medarbetarna ökad självinsikt, medvetenhet om sina underliggande drivkrafter, insyn om hur engagemang påverkar karriärutveckling samt en tydlig koppling mellan medarbetarens ambitioner och organisationens mål.

Kommunikation/Teamutveckling

Kommunikation är grunden för oss människor i våra mellanmänskliga möten. Konsten att ge, ta emot och be om feedback är något som vi alla ständigt behöver träna på. Teamutveckling och arbetslagsutveckling syftar till att öka organisationens produktivitet och där kommunikationen är i fokus.

Konflikthantering

Vi på Omställarna stöttar organisationer genom att ge ökad kunskap om hur man kan hantera och förebygga konflikter i arbetslivet.

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning är en process som har direkt påverkan på organisationers förmåga att leverera och generera resultat. Utgångspunkter är frågor som:

  • Vilken kompetens behöver ni i morgon?
  • Vilken kompetens behöver ni idag?
  • …och hur löser ni glappen däremellan??

Medarbetarundersökningar

När man genomför en medarbetarundersökning ger resultatet en bra överblick över nuläget i organisationen. Genom analysen av resultatet kan ledningen snabbt prioritera, fatta beslut om och genomföra strategier som gynnar verksamhetens lönsamhet.

Ledarutveckling

Genom coachning får ledaren en oberoende samtalspartner för reflektion och utveckling av chefsrollen

Ledningsgruppsutveckling

Ökad kunskap om sig själv och andra i ledningsgruppen för att ha en förståelse för gruppens styrkor, resurser och olikheter. Målet är ökad ledningsmognad och ökad effektivitet.


Vid skräddarsydda ledarskapsprogram ingår t ex:

  • Ökad självkännedom om den egna personligheten
  • Kunskap om hur jag via kommunikation får med mig personalen
  • Konflikthantering
  • Förändringskompetens