Effektivaste vägen till framgångsrik förändring.

Vad gör vi?

Vad gör vi?

Omställarna arbetar främst med ledarskapsprogram, arbetsmiljöutbildningar och karriärvägledning. Vår grund vilar på lösningsfokuserad psykologi.

Vi erbjuder också seminarier, workshops och skräddarsydda uppdrag som en del av organisationsarbetet.

Våra konsulter samarbetar över landet och därför finns det en stor kompetens i företaget.

Vi erbjuder seminarier och workshops som en del av organisationsarbetet. Våra konsulter samarbetar över landet och därför finns det en stor kompetens i företaget.

Omställarna AB

Omställarna arbetar med organisationsutveckling, utbildning och omställningar åt alla typer av företag och organisationer. Genom att ha knutit till sig de bästa omställarna och organisationskonsulterna i landet kan vi ta emot uppdrag från Kiruna till Ystad.

Kontakta oss

E-post
info@omstallarna.nu
Telefon
Annika: 073-22 44 000
Git: 073-801 03 21