Greytogreen

Modellen är skapad efter en lärande metod som baseras på ”Power of Learning” detta innebär att vi lär oss när vi är aktiva, engagerade och målinriktade.  Med det unikt framtagna materielet och pedagogiken bakom modellen får du en överblick i personlig utveckling och ökad medvetenhet utifrån ett nytt perspektiv.

Läs mer om Greytogreen

Förändringens Fyra Rum

Genom att använda verktygen identifieras problemområden och möjliga utvecklingsvägar. Det är individen och gruppen som själva bestämmer problemområden och tar ansvar för att ta fram utvecklingsplaner och förslag till förbättringar.

Läs mer om Förändringens Fyra Rum

Gemensamma Spelregler

Det är medarbetarnas inställning och beteenden som bygger kulturen i din organisation/företag. På gott och ont. Med verktyget Gemensamma Spelregler stärker ni de värderingar som är bra för verksamheten och leder er i önskad riktning. Vägen dit går via engagerande och konstruktiva diskussioner om attityder och beteenden.

Läs mer om Gemensamma Spelregler