Effektivaste vägen till framgångsrik förändring.

Arbetsmiljöutbildningar

Omställarna är en stor aktör inom området arbetsmiljö. Vi erbjuder utbildningar som BAM, SAM, OSA och Arbetsmiljö för chefer.
Självklar skräddarsyr vi också utbildningar efter era behov.

BAM – Bättre arbetsmiljö är Sveriges största grundutbildning inom arbetsmiljö. Chefer, skyddsombud och andra som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljön ska hanteras får genom BAM ett helhetsperspektiv med praktiska fallbeskrivningar.

Ur innehållet:

  • Lagar och regler om arbetsmiljö och säkerhet
  • Arbetsmiljöns betydelse för individer, företag och verksamheters utveckling
  • Metoder för att påverka sin egen och andras arbetsmiljö, förebygga fysisk och psykisk ohälsa och medverka till goda arbetsförhållanden

Omställarna AB

Omställarna arbetar med organisationsutveckling, utbildning och omställningar åt alla typer av företag och organisationer. Genom att ha knutit till sig de bästa omställarna och organisationskonsulterna i landet kan vi ta emot uppdrag från Kiruna till Ystad.

Kontakta oss

E-post
info@omstallarna.nu
Telefon
Annika: 073-22 44 000
Git: 073-801 03 21