Dubbelstjärnan -konsten att skapa lösningsfokuserade arbetsplatser

Dubbelstjärnan är ett program som utvecklats av psykiatern Ben Furman och socialpsykologen Tapani Ahola för att främja den psykosociala arbetsmiljön.Dubbelstjärnan består av fyra teman som framkallar gemenskap och samarbete; uppskattning, framgång, skoj och omtankesamt fyra teman som kan hota samarbete; hur man hanterar problem, kränkningar, motgångar och kritik.

Dubbelstjärnan kan användas som:

Verktyg för ett gemensamt språkbruk. Ett gemensamt språkbruk underlättar konstruktiva diskussioner så att man lättare kan ta upp ämnen som vanligtvis uppfattas som “tabubelagda”.

Guide för kommunikation. Det finns instruktioner om hur man på en arbetsplats kan uppnå ömsesidig och gemensam kommunikation som även fungerar i svåra situationer.

Verktyg för att utveckla arbetsgemenskap. Med verktyget kan arbetsgrupper utveckla atmosfären inom gruppen genom att sätta gemensamma mål och tillsammans aktivt arbeta för att nå dessa.

Guide för konsten att leda. En chef eller/och en person i ledande ställning kan med denna guide upptäcka på vilket sätt hen kan förbättra atmosfären och och skapa ett inspirerande samarbetsklimat.