forandringens_fyra_rumFörändringens Fyra Rum är en teori om förändring och om vad som sker med människor och organisationer under en förändring.

Teorin har sin bas genom svensk forskning gjord av  Docent Claes Janssen som även författat boken och modellerna.  Verktygen kan användas på alla nivåer inom en organisation. De kan användas individuellt, i projektgrupper, arbetsgrupper, skola, i ledningsgrupper eller som storgruppsmetod inom hela verksamheten. Genom att använda verktygen identifieras problemområden och möjliga utvecklingsvägar. Det är individen och gruppen som själva bestämmer problemområden och tar ansvar för att ta fram utvecklingsplaner och förslag till förbättringar.

Verktygen fungerar i alla grupper och kan t.ex. användas vid:
  • Utvecklingsprogram för chefer och ledare
  • Konflikthantering
  • Utveckling av arbetsgrupper
  • Förändringsarbete i grupper och organisationer
  • Livs och karriärplanering
  • Mobbingsituarioner