g2g_logoGreytogreen är en 2-dagars workshop i Jag-ledarskap.
Modellen är skapad efter en lärande metod som baseras på ”Power of Learning” detta innebär att vi lär oss när vi är aktiva, engagerade och målinriktade.  Med det unikt framtagna materielet och pedagogiken bakom modellen får du en överblick i personlig utveckling och ökad medvetenhet utifrån ett nytt perspektiv. Under workshopen arbetar vi med exempelpersoner som finns med i materielet, detta innebär att ingen i gruppen behöver praktisera exempel utan allt finns redan klart i böckerna. Vi övar på att bena upp information i fakta och antaganden för att sedan på ett enkelt sätt hjälpa våra ”exempelpersoner” att ta beslut i sina liv.

Greytogreen är för dig som vill utvecklas som ledare och/eller som människa.

Greytogreen växer i europa och har funnits i Sverige i ca två år. De tre grundarna, med Diane Van den Berge i spetsen har lagt mycket arbete på att få fram denna enkla men genomtänkta modell. För mer information om grunden till Greytogreen, www.greytogreen.eu

Öppna utbildningar 2015:

 • 5-6 mars 2015
 • 16-17 april 2015
 • 21-22 maj 2015
 • 10-11 september 2015
 • 22-23 oktober 2015
 • 3-4 december 2015

Kontakta annika.asking@omstallarna.nu för anmälan, prisuppgifter och platser.
g2g-dag-1 Dag 1 (.pdf)
Dag 2Dag 2 (.pdf)

Greytogreen finns i både öppen och i företagsform.

För företagsgrupper är workshopen  en investering, en slingrig omväg som blir en motorväg. Genom greytogreenprocessen lägger vi grunden för ett nytt sätt att arbeta. Tillsammans, tillämpar vi processen för de utmaningar ni ställs inför i ert arbetslag eller i det allmänna företagsklimatet. Med hjälp av processen och det nya ordförrådet, kan framtida utmaningar behandlas på samma enkla och okomplicerat sätt som ni lärt er under workshopen.

workshops
2014-05-09 12.11.09
2014-05-09 14.18.05
2014-05-09 14.19.13
2014-05-09 14.39.37

 • Lär dig och öva på att möta oväntade eller utmanande situationer mer effektivt.
 • Utforska alternativa möjligheter och korrigera beslut för bättre resultat.
 • Öka ledarskaps- och kommunikationsförmågan genom att förbättra kreativa förmågor.
 • Hitta din inre motivation och dirigera om din energi för att utveckla din fulla potential.
 • Hitta sätt att hantera verkliga och upplevda hinder mer effektivt.

Inlärningsmetodik

Deltagarna arbetar i grupper om 3 eller 4 personer.

Affischer, kort, bilder, frågor och berättelser används för att underlätta inlärningsprocessen och engagera deltagarna.

Istället för rollspelsscenarier får deltagarna utforska verkliga utmaningar som involverar fiktiva karaktärer. Sedan tillämpar deltagarna vad de har lärt sig i sina egna yrkesmässiga eller personliga situationer.

Inlärningsmetoden utvecklar deltagarnas praktiska färdigheter och emotionella intelligens då de deltar i interpersonell kommunikation för att lösa övningarna.

Programöversikt

01

Upptäck greytogreen-processen

02

Öva greytogreen-processen: hjälp de fiktiva karaktärerna i materialet att lösa utmaningar i sitt dagliga arbete och liv.

03

Utforska dina egna beteendemönster och identifiera önskade resultat.

04

Applicera greytogreen-processen i ditt eget liv och hitta överraskande lösningar på välbekanta problem.

05

Avslöja ”hjärnspöken” vi skapar baserade på våra grundläggande mänskliga behov och hur man minska deras inflytande på oss.

06

Fokus ligger på självinsikt och vi arbetar i par för att identifiera nya vägar till framgång.

07

Utforska greytogreens verktygslåda.

08

Applicera greytogreen-processen och verktygslådan i ditt egna personliga sammanhang – med fokus på dina professionella utmaningar.

greytogreen är uppbyggd kring två ömsesidigt förstärkande endags-workshops: 

 • greytogreen MEDVETNA VAL & RESULTAT – I den första workshopen får deltagarna lära sig och öva på att möta oväntade eller utmanande situationer mer effektivt. 
 • greytogreen TYDLIG MOTIVATION – den andra workshopen har en mer strategisk inriktning, deltagarna bygger vidare på den kunskap de skaffat sig i den första workshopen för att omdirigera sin energi och utveckla sin fulla potential. 

Vårt modultänkande innebär att vi kan skräddarsy greytogreen för att uppfylla de särskilda behoven i ditt team, avdelning eller organisation. 

För mer information kontakta vår certifierade partner Annika Asking: 

✆ +46 73 22 44 000 eller mail: annika.asking@omstallarna.nu eller besök vår hemsida på www.greytogreen.com