Arbetsmijöutbildningar

Vi skräddarsyr innehåll och omfattning gällande:

  • BAM (Bättre arbetsmiljö)
  • Arbetsmiljö för chefer
  • Friskfaktorer
  • Må bra som chef

Föreläsningar

Vi föreläser också inom områden som:

  • Hur skall jag hantera förändringar
  • Från konflikt till arbetsglädje
  • Hälsa
  • Ergonomi
  • Arbetsmiljö