Omställarna är godkända som utbildningssamordnare för arbetsmiljöutbildningar

Omställarna är från och med 2021-01-01 godkända som utbildningssamordnare för arbetsmiljöutbildningar som stöds av arbetsmarknadens parter Svenskt Näringsliv, LO och PTK vilket innebär att företag inom den privata sektorn som anlitar oss på Omställarna för arbetsmiljöutbildning har möjlighet att söka ersättning för sina utbildningskostnader från AFA

Läs mer...