Välkommen | ترحيب | Welcome | Bienvenue

Auktoriserad jobbexpert i Nacka Kommun

Om Omställarna

Vi har arbetat med att hjälpa människor ut i arbetslivet i över 15 år och vi har ett stort arbetsgivarnätverk inom många olika branscher.

Genom arbetsrehabilitering eller jobbcoachning får du stöd och hjälp att ta dig vidare till egen försörjning.

Tillsammans med dig kommer vi att utforska din bakgrund, kompetens och önskan om vad du vill arbeta med eller studera. Vi vet av erfarenhet att träffa varje person för sig ger bäst resultat och gör det enklare att kunna anpassa oss till just dina behov av stöd och hjälp.

Vem kan få hjälp och stöd?

Förstärkt jobbpeng

Förstärkt jobbpeng kan sökas av personer där ohälsa är en bidragande orsak   till utanförskap och arbetslöshet. T.ex. kan en lång sjukskrivning och/eller nedsatt arbetsförmåga innebära att man behöver hjälp för att ta sig vidare ut på arbetsmarknaden.

Vi kartlägger din bakgrund, kompetenser, förmåga och tillsammans kommer vi fram till vilken bransch och vilka arbetsuppgifter som passar dig. Vi ordnar också en arbetsträning som gör att du får pröva vad du klarar.

Jobbpeng

Våra konsulter både stöttar och utmanar dig.

Utöver den personliga anpassningen får du naturligtvis hjälp med CV, personligt brev, intervjuteknik mm. Vi coachar även på engelska.

Från den 1 april 2016 beviljas jobbpeng för:

  • Ungdomar mellan 18 och 24 år
  • Personer som uppbär ekonomiskt bistånd
  • Nyanlända Nackabor inom etableringen
  • Invandrare med uppehållstillstånd som inte etablerats efter 24 månader som t.ex. ebo, efter etableringsperiod, anhöriginvandrare samt invandrare efter etablering som har fortsatt bristande språkkunskaper och står utanför arbetsmarknaden.

Kontakta karriärvägledarna inom Nacka Kommun och välj Omställarna AB så börjar vi tillsammans resan mot ditt mål! 

Välkommen!

Vi finns på Järnvägsgatan 36, Nacka nära till kommunikationer.
Kontakta våra jobbexperter för att få mer information om hur vi hjälper dig ut i arbete eller studier.

 

Cecilia Lund
070-581 19 50
cecilia.lund@omstallarna.nu
Helena Magasanik
070-820 06 69
helena.magasanik@omstallarna.nu