En bild som visar text, tecken

Automatiskt genererad beskrivning

Omställarna är från och med 2021-01-01 godkända som utbildningssamordnare för arbetsmiljöutbildningar som stöds av arbetsmarknadens parter Svenskt Näringsliv, LO och PTK vilket innebär att företag inom den privata sektorn som anlitar oss på Omställarna för arbetsmiljöutbildning har möjlighet att söka ersättning för sina utbildningskostnader från AFA.

Stöd kan beviljas för

 • grund- eller vidareutbildning för chefer
 • vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud


Till dig som arbetsgivare

Är du intresserad av att söka stöd för arbetsmiljöutbildning som genomförs under 2021–2023? Från den 1 januari 2021 kan du söka stöd för arbetsmiljöutbildning via webbanmälan som du hittar på AFA:s hemsida.

Information i korthet om vad som gäller:

 • AFA Försäkring öppnar upp för ansökan från och med den 1 januari 2021 och stöd kan då sökas för arbetsmiljöutbildning som genomförs under 2021–2023 via webbanmälan på denna sida.
 • Satsningen omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal om TFA för de anställda.
 • Utbildningarna kan vara öppna eller företagsanpassade, digitala eller fysiska. Även e-utbildningar kan godkännas.
 • Arbetsmiljöutbildningar ska alltid planeras i samråd mellan arbetsgivare och arbetstagarföreträdare på arbetsplatsen.
 • Stöd ges för grundutbildning för chefer samt för vidareutbildning av både chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Bekostnad av skyddsombudens grundutbildning regleras av arbetsmiljölagen och omfattas därför inte av stödet.
 • Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chefer eller skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften.

Exempel på utbildningar

Följande arbetsmiljöutbildningar för vilka stöd kan lämnas är exempel på vidareutbildning för arbetsmiljöombud, skyddsombud och chef. För chefer kan stöd även lämnas för grundutbildning inom arbetsmiljö, till exempel BAM eller motsvarande.

 • BAM
 • SAM i praktiken
 • Samverkan och förändringsarbete – påbyggnadsutbildning
 • Arbetsmiljö för chefer – att planera och leda arbetsmiljöarbetet
 • Riskbedömning
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Friskfaktorer i arbetslivet
 • Hälsofrämjande ledarskap
 • Fysiska och psykiska belastningsfaktorer
 • Hot och våld i arbetslivet
 • Chefens arbetsmiljöansvar
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö

 Villkor för Ansökan om stöd för arbetsmiljöutbildning