Snabbaste vägen till nytt arbete

Våra jobbcoacher både stöttar och utmanar deltagarna. Målet är att de ska hitta ett nytt arbete, börja studera eller starta egen verksamhet.

Att bli uppsagd från sitt jobb är för många en dramatisk händelse. Ju förr man kommer igång med sitt jobbsökande och ju mer energi man ägnar åt jobbsökandet, desto större är chansen att snabbt hitta ett nytt jobb.

Omställningsstödet är en hjälp till nytt jobb. Det ska underlätta för den uppsagde att hitta ett nytt jobb genom hjälp av en individuell jobbcoach. Tillsammans med coachen formar den uppsagde ett program utifrån de egna behoven och förutsättningarna. Den uppsagde har ansvaret, coachen stöttar, hjälper till och utmanar när det behövs.

Det är det uppsägande företaget tillsammans med det lokala facket som väljer vilket omställningsföretag och vilka jobbcoacher som ska få uppdraget att sköta omställningen.
Försäkring om omställningsstöd ingår i avtalsförsäkringarna för arbetare inom avtalsområdet Svenskt
Näringsliv/LO och för arbetare inom kooperationen, KFO-LO.

Så här arbetar Omställarna med dig som deltagare:

  • Vi startar upp med ett informationsmöte för berörda där vi har möjlighet att berätta vad TSL innebär.
  • För de anställda som önskar delta i programmet bokar vi en tid för enskilt möte.
  • Vid första individuella mötet tar vi reda på din situation (utbildning, yrkeserfarenhet, önskemål etc.). Här tar du också beslut om hon/han vill delta i programmet eller inte.
  • Vi fortsätter sedan att träffas individuellt efter behov.

01

Marknadsföring

Hur får jag en framtida arbetsgivare att bli intresserad av mig? Behöver jag förbättra mitt CV? Vilka kontakter och nätverk har jag?

02

Arbetsmarknad

Hur ser arbetsmarknaden ut idag? Hur kommer den att se ut i morgon? Behöver jag utbilda mig, flytta eller byta bransch?

03

Kompetens

Vad kan jag? Vad är speciellt med mig? Vilka önskemål om framtiden har jag?

04

Nuläge

Var står jag idag. Vilket/vilka stöd behöver jag?

Hjälp till jobb genom TSL.

“TSLs uppgift är att se till att en person som blir uppsagd snabbt ska få ett nytt jobb. Inga onödiga väntetider, inga omvägar, inte något krångel. Varje person får en jobbcoach och ett individuellt omställningsprogram” (TSL).

Vårt team

Vi på Omställarna hjälper uppsagda vidare på ett professionellt och effektivt sätt.
Genom att knyta till oss de bästa omställarna i branschen är vi verksamma i hela landet.

Kontakta vår konsult Annika Asking
Telefon: 073-22 44 000
Mail: annika.asking@omstallarna.nuTSL_original_RGB_liten

Coacherna på Omställarna har sedan TSLs start arbetat med omställningar.

Trygghetsfonden TSL är bildad av Svenskt Näringsliv och LO. Omställningsprogram finansierade av TSL syftar till att hjälpa den uppsagda individen till att snarast finna en ny anställning eller starta egen verksamhet. För ytterligare information om TSL och omställningsstödet och för att göra en ansökan, se www.tsl.se.