Greytogreen

Modellen är skapad efter en lärande metod som baseras på ”Power of Learning” detta innebär att vi lär oss när vi är aktiva, engagerade och målinriktade.  Med det unikt framtagna materielet och pedagogiken bakom modellen får du en överblick i personlig utveckling och ökad medvetenhet utifrån ett nytt perspektiv.

Läs mer om Greytogreen

Förändringens Fyra Rum

Genom att använda verktygen identifieras problemområden och möjliga utvecklingsvägar. Det är individen och gruppen som själva bestämmer problemområden och tar ansvar för att ta fram utvecklingsplaner och förslag till förbättringar.

Läs mer om Förändringens Fyra Rum

Dubbelstjärnan

Dubbelstjärnan är ett program som utvecklats av psykiatern Ben Furman och socialpsykologen Tapani Ahola för att främja den psykosociala arbetsmiljön.Dubbelstjärnan består av fyra teman som framkallar gemenskap och samarbete; uppskattning, framgång, skoj och omtankesamt fyra teman som kan hota samarbete; hur man hanterar problem, kränkningar, motgångar och kritik.

Läs mer om Dubbelstjärnan