Omställarna är en stor aktör inom området arbetsmiljö. Vi erbjuder utbildningar som BAM, SAM, OSA och Arbetsmiljö för chefer.
Självklar skräddarsyr vi också utbildningar efter era behov.

BAM – Bättre arbetsmiljö är Sveriges största grundutbildning inom arbetsmiljö. Chefer, skyddsombud och andra som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljön ska hanteras får genom BAM ett helhetsperspektiv med praktiska fallbeskrivningar.

Ur innehållet:

  • Lagar och regler om arbetsmiljö och säkerhet
  • Arbetsmiljöns betydelse för individer, företag och verksamheters utveckling
  • Metoder för att påverka sin egen och andras arbetsmiljö, förebygga fysisk och psykisk ohälsa och medverka till goda arbetsförhållanden